R

DOWNLOAD incinme MP4 3GP & MP3

Click any video below to download HD MP3 MP4 & 3GP of incinme presented below...Subscribe To Our Newsletter

Join up to 900,000+ subscribers NOW!!!

Subscribe to our newsletter to stay updated.6:9 avg

Download incinme mp4 download free video

Nerede son bulacağı belli olmayan hayatımızın, en nâdide anları başladı Bir Ramazan vaktine daha ulaştırıldık hamdolsun Aklıma hep, şimdi çok uzaklarda olan annem geliyor Bir sahur hazırlığında uyku ve uyanıklık arası kaşık, tabak, bardak sesleri Babama “ bir de sen çağır ben kaldıramadım” diyen naif bir ses Uykulu uykulu kalkıp sofraya şöyle bir göz attığımda Nasıl oluyorsa her seferinde tamda istediğim, aklımdan geçen şeyler hazırlanıvermiş Hele ki o sahurda anacığımın elleriyle kestiği kavrulmuş tereyağlı erişte pilavı varsa… Şimdi bambaşka hayatlar, çocukluğuma özlem, koskocaman ailem ablalarım ağabeyim… Hepsi öyle uzaklardaki … Ahh cânlar ! İnsan , fazlasıyla duygusal, fazlasıyla yüzeysel ve alelacele yaşanmayacak bir hayatın var olduğunun farkında mı ? Farkında mıyız yaşamın, geleceğin,her anın kudsiyyetinin…? Hele ki tam da şimdinin asla geri gelmeyeceğinin? Biraz durgunum bu günlerde, ve hayli hissiz Elimden istemsizce kayıveren her saniyenin rehâveti çöktü üzerime… Bir garip hale dûçâr oluyorum yine İncitmemek istiyorum , hiçbir zerreyi Üzülmesin istiyorum hiçbir kimse benim yüzümden, yaptığım tüm hatalarımdan dönmek istiyorum… Ve en çokta incinmemek istiyorum Hem bilir misiniz Tasavvuf tahsilinin, “ İlk dersi incitmemek, son dersi incinmemek “ imiş… Nasıl baş etmeli nasıl incinmemeli, nasıl nimete de imtihana da aynı gözle bakabilmeli ? İncitmek ve incinmek; hangisi bir insan için daha ağır bir noksanlık? Son ders olduğuna göre incinmemek öyle değil mi İlk bakışta incinmenin bir kusur olduğunu bile idrak edemeyebiliyoruz İncinmek bir hak imiş, hattâ insanlığın, hassâsiyetin bir icabı imiş gibi geliyor değil mi? Fakat tasavvufun son dersi incinmemek Yani öyle ya incinmek bir kusur Hattâ incitmekten daha ağır bir kusur "Âşık der inci tenden İncinme incitenden Kemalde noksan imiş İncinen incitenden " Yıllardır ezberimde olan Alvarlı Efe’nin bu dörtlükdeki sözler ile ne demek istediğini şimdi daha iyi anlıyorum Nice incitmeler vardır ki, onun faili dildir, eldir Patavatsız, düşüncesiz bir insan; düşünmeden karşısındakini incitecek bir söz söyleyebilir Âdâb-ı muaşeret öğrenmemiş, sakar bir kişi, farkına varmadan bir kişiye zarar verebilir Kalpten bir niyet ve karar olarak incitme arzu edilmese de meydana gelir incitmeler Fakat incinme öyle değildir Bazen hatâen yapıldığı besbelli olan şeylere de incinir kalpler, kolayca affedemez Yahut sû-i zan karışır işin içine “Düşüncesizlik olsa neyse fakat biliyorum kasıtlı laf çaptırdı bana!” gibi düşüncelerle incinir insan İncitmek, kötü niyet ile bile olsa neticede, sözlü veya fiilî bir zarar verişten ibarettir İncinmek ise, bir infialdir Hâdiselerin, fiillerin, yani kaderin mutlak yaratıcısı Allah olunca; incinmek, rızâsızlık olur, teslîmiyetsizlik olur, isyan olur, haset olur ● Bir kişi, Ehl-i Beyt’ten Zeynelâbidin Hazretlerine dünya kadar hakaret sayar, Hazret hiç incinmeden dinler dinler, sonunda der ki “Ne iyi oldu da bunları söyledin Ben nefsime ne kadar kötü olduğunu söylüyorum, söylüyorum dinletemiyorum ” Şu inceliğe bakarmısınız Tam olarak varılması gereken nokta burası değil midir… ? Sözü nihâyete erdirmek gerek vakit sahura doğru ilerlerliyor sevdiklerim çok uzaklarda, çocukluğum daha da uzaklarda… Bizler en iyisi gelin biraz temâşa edelim dünyayı, Hani diyor ya Yûnus “ 72 Millete aynı gözle bakmayan, halka müderris olsa da , Hakka âsidir” Biraz merhâmet, biraz sevgi, ve sonsuz anlayışla insanlığı sarmalayı verelim bu mübarek Ramazan’da … Buyrun gelin cânlar bu en sevdiğim ud bestesi ile bir ziyâfet çektirelim ruhumuza Biraz kulak verelim insanlığa, ve halâ var olduğuna inandığımız her ne varsa… ●

2:54 avg

Download incinme gönül incinme mp4 download free video

adem in evvelinden geldim, yüzüm asık, kırk katır kırığım var habil ile kâbil yoktu var iken âşuk ile mâşuk, izledim kerpiç bir evden yaşananları zeynep, ilk katil maşuktu toprağın yoğuruluşuna şahit oldum, gazaptı yoğurdukları, evvelden tanırım öldürülüşleri katiller, ellerini toprak ile yudular pir sultan abdal "türab ol karış tozlara, incinme gönül incinme" dedi "bir milyar yıl evvelden gerdiler yayı, attıkları ok da aldı mâşuktan payını " demişliğim vardır "bir milyar evvelden bilirim mâşuğu" şiirimde "türab olup düştüm toza, incinme gönül incinme tahammül eyle her söze, incinme gönül incinme türablık cümlenin başı, üstüne atarlar taşı daim çiğnenmektir işi, incinme gönül incinme koy sana kötü desinler, her ayıbına gülsünler hergün gıybetin kılsınlar, incinme gönül incinme muhammed, miraç tan indi ali m nur ile boyandı bühtan fatm ana ya indi, incinme gönül incinme pir sultan ım geçer aylar, geçinir yoksullar baylar herkes sıfatını söyler, incinme gönül incinme " pir sultan ın bu şiiri bana biraz alvarlı efe nin "incinme incitenden" şiirini hatırlattı şöyle idi; "felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme günahkâr olma fahr-i âlem-i zî-şânı incitme (elin çek meyl-i dünyâdan eğer âşık isen yâre) muhabbet câmını nûş et asıl mansur gibi dâre misâfirsin felek bağında bendin salma efkâre düşersin bir belâya sabır kıl mevlâ verir çâre felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme" birisi incinme gönül incinme diğeri incinme incitenden neyse, bitti türkü türkü özlem taner fotoğraf yeliz

7:12 avg

Download incinme incitenden mp4 download free video

"ayağıma taş değer mi acep?" diye çıkmış olduğun yolun sonunda inci- mercan bulmak istersin, fakat olmuyor o işler öyle aramak için korkuyu ve şüpheyi bir kenarı bırakacaksın bulmak için ise hırsı ve ihtirâsı bir kenarı bırakacaksın yalnızca "aramak" için çıkmış olduğun yolun sonunda ne bulabilirsin ki? yol, evvelâ ruhâni yolculuğa çıkacaksın içinde bir menzil vâr edeceksin "ideal değil, menzil " yalnızca varmak için vardığın o yolun sonunda seni has bahçeler, bülbüller karşılamayacak öyle bir yol yürümelisin ki, o yol senden incinmesin taş bile ardından gıpta ile bakıp yarılıp toprağa karışsın fotoğraf a bir bakın "şatafatlı, çok gösterişli, rengarenk ışıklı" bir cami görebiliyor musunuz? taşlar ile örülü bir mescid, parmak ile taranmış toprak, o toprağı incitmemek için çıkartmış olduğu ayakkabılar işte huşu, işte İslâmiyet lafın özünü alvarlı efe söylemiş zâti incinme incitenden Hazer kıl kırma kalbin kimsenin cânını incitme Esir-i gurbet-i nâlân olan insânı incitme Tarîk-i ışkda bi-çâreyi hicrânı incitme Sabır kıl her belâya hâne-yi Rahmân’ı incitme Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme Elin çek meyl-i dünyâdan eğer âşık isen yâre Muhabbet câmını nûş et asıl Mansur gibi dâre Misâfirsin felek bağında bendin salma efkâre Düşersin bir belâya sabır kıl Mevlâ verir çâre Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zi-şânı incitme Bulaşma çark-ı dünyâya vücûdun pâk-tâhirken Güvenme mâl ü mülk ü mansıbın efnâsı zâhirken Nic’ oldu mâli Karun’un felek bağında vâfirken Nedir bu sendeki etvâr-ı dert gönlün misâfirken Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme Hasislikden elin çek sen cömerd ol kân-ı ihsân ol Konuşma câhil-i nâdân ile gel ehl-i irfân ol Hakîr ol âlem-i zâhirde sen ma’nâda sultân ol Karıncanın dahî hâlin gözet dehre Süleymân ol Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme Ben insanım diyen insana düşmez şâd u handânlık Düşen bî-çâreyi kaldırmadır âlemde insanlık Hakîkat ehlinin hâli durur dâim perişanlık Bir işi etme kim gelsün sana sonra peşîmanlık Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme Ehl-i irfânım deyü her yerde bendin atma meydâna El elden belki üstündür ne lâzım uyma şeytâna Yakın olmak dilersin Hazret-i Hallâk-ı ekvâna Cihanda tatlı dilli olması lâzımdır insâna Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem- zî-şânı incitme Celîs-i meclis-i ehl-i hakikat ol firâr etme Hevâ-yı nefsine tâbî olan yerde karâr etme Tekebbürlük eden insana aslâ i’tibâr etme Sana cevr ü cefâ ederse bir keş inkisar etme Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme Vefâsı var mıdır gör kim sana bu çarh-ı devrânın Eser yeller yerinde hani ya taht-ı Süleymân’ın Yalınız adı kaldı âlem-i zâhirde Lokmân’ın Geçer bir lâhzada ru’ya misâli ömrü insânın Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme Sana bir fâide yokdur bilirsin halk-ı gıybetden Gözün aç âlemi bir bir geçersin çeşm-i ibretden Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehl-i mehabbetden Yeme kul hakkını korkar isen rûz-i kıyâmetden Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme Hakikat bahrinin gavvâsı ol terk-i mecâz eyle Çıkar ha alma mazlûmun âhın sen i’tirâz ile Çekil semt-i Habîb’e ey gönül azm-i Hicâz ile Yüzün tuk hâk-i pâyine hemen arz-ı niyâz ile Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem- zî-şânı incitme Gönül âyinesin silmek gerekdir kalb-i âgâhe Muhabbet şems-i doğmuşken ne lâzım mihr ile mâhe Ne müşkil hâcetin varsa heman arzeyle Allâh ‘e Der-i Mevlâ dururken bakma LÜTFÎ başka dergâhe Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı in

Next»
Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme As .MP4 3GP FLV-

Result Description...

Take some time to read the thoughts below specifying the results...

We are pleasure to present you all the related videos we have carefully filtered for your search query Videos a total downloadable match of 1,000,000 (One Million). Inorder to help you and improve experience we have included a pagination of 20 items dispalyed per page. Take a Free online stream and download of Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme a video claimed by uploader Özgür Babacan with views of 12676, ranges in complete length of 3:25 and at 256 Kbps bitrate, you can withal download Top notch Video Document configurations of this video. This video was transferred on 2019-12-08 21:02:13 that is for all intents and purposes from now.. We are thankful you have used Realwaparz for helping you to achieve what your looking for.

Enjoy Free Download Videos mp4 mp3. To download the file click the button(Download Button). You can Download Each Video by 3GP, MP4 and Mp3 Formats. Each page has direct download buttons of chosen format.

Video Courtesy to Uploaders And Owners

Incoming Search Tags

You can also see other possible keywords for downloading similar video...

Download video Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme mp4 3gp Download incinme. mp3 3gp mp4 Download incinme mp3 mp4 3gp, Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme.mp4 Download Videos, Free Download Videos, Videos MP3 Download, Videos MP4 Video Download, Videos All Video Download, Videos 3GP Download, Fast Downloads, HD Downloads, Download HD Mp4, 3GP, Movies, IOS Videos Download, Mobile Videos, Iphone Videos Download, Android Videos Download, Latest New Songs and Video, Online Full Video Downloads, Search And Download

Download Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme.mp3 Where to Get Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme - Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme.mp4 video, Download incinme - Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme.avi Crystals torrent, mp3song, wapdam, Mp3skull, Naijaloaded, mp3juice, mp3skull, iroking, telechager, stafaband, itunes, yesasia, Notjustok, wapmusic, mp3 lio, 9jabaze, jaguda, zipppshare, Tooxclusive incinme 4shared, soundcloud, lagu terbaru , incinme Subro Mp 3 Streaming Live Online Music mp3 Subro. mp3skull, mp3juices, ringtone, incinme soundcloud, youtube, mp3clan, free mp3 now, mp3 with,.remix, mp3rocket, 320kbps, mp3truck, kiwi6, waptrick, Extratorrent.cc, incinme Torrent, hindi, lagu, songs, music, radio, lyrics Free Downloads .wav Free from Proudlyclass Mp3 Download, movies Free Audio Download, Free Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme.mp3 Song Download, Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme ft Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme - movies.mp3 incinme Full track Download, incinme ft incinme .mp3 Single Free Download, incinme - Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme.mp3.mp3 Vevobase wapbase wapbaze Music Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme Download, incinme - Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme.mp3.mp3 Track, SoundCloud Download Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme.mp3 Listen Online, Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme.mp3 Song In 320Kbps & 128Kbps, incinme 190Kbps format, Tindeck incinme - Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme .mp3 Play Online, wap10.net incinme - Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme.mp3, movies.mp3 Music Listen Online, Download full album of incinme.mp3, mp3skull Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme.mp3 Original CD rip,itunes rip,amazon rip Free Downloads, Download CD Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme In.mp3 Song, Radio Rip Of incinme - vevo movies, stafaband movies, online, mp3juice movies, mp3xd movies, gratis movies, Mp3clan movies, naijaextra movies, waploaded movies, naijaloaded movies, naij movies, baseshare incinme, melodyspot incinme, tooxclusive incinme , facebook incinme , vevomack incinme , yahoo incinme , mp3 download Özgür Babacan İncinme Gönül İncinme, mp4 download incinme , index of mp3 s incinme , Subro youtube incinme , metrolyrics incinme , mp3oli incinme , mix, azlyrics incinme , hulkshare incinme , mp3fon incinme , Stafa Band incinme , lagu terbaru incinme , Gudang Lagu incinme , ringtone incinme , mp3skull incinme , mp3olimp incinme , soundcloud incinme , remix incinme , Subro Bondolan 320 kbps incinme , kiwi6 incinme , youtube- mp3 org incinme , Spotify incinme , vimeo incinme , mp3skull incinme , 4shared incinme , vibe3 incinme , itunes incinme , mp3vip incinme , songs incinme , music incinme , waptrick incinme, Torrent incinme, filestube incinme, hindi incinme

Share This With...


facebook twitter google+ | WhatsApp |Google Google.co.za
Youtube . Hatena . Webry . bd . Tripod . Addto . So-net . Gamer . Google+ . Facebook Hson-- ucz-- gd-- one-- goggle-- zestr-- jobstu--
multiple-- colt-- sandy-- exp-- gou-- myapp-- nap-- msu
Jedixraja Project © 2020.