R

DOWNLOAD bhashyam MP4 3GP & MP3

Click any video below to download HD MP3 MP4 & 3GP of bhashyam presented below...Subscribe To Our Newsletter

Join up to 900,000+ subscribers NOW!!!

Subscribe to our newsletter to stay updated.Loading...
20:2

Download సౌభాగ్య భాస్కర భాష్యం Sowbhagya Bhaskara Bhashyam Lalitha Sahasranama Bhashyam లలితా సహస్రనామ భాష్యం mp4 download free video

ONLINE books store ------ Rs 699 - s devullu com books sowbhagya-bhaskararaya-bhashyam ++++++++++++++++++++++ శ్రీ లలితా దివ్య రహస్యసాహస్రనామస్తోత్రం శ్రీ భాస్కరరాయ ప్రణీతం #సౌభాగ్యభాస్కరభాష్యం 699 - #SowbhagyaBhaskaraBhashyam #LalithaSahasranamaBhashyam #SowbhagyaBhaskaraBhashyam Sri Lalita Divya Rahasya Sahasranamastotram Sri Bhaskararaya pranitam SowbhagyaBhaskararayaBhashyam -Nori Bhogeswara sarma s youtu be tKGtbjmX7y0 ------భాస్కరాచార్యులు------ లలితాసహస్రానికి అనేకమంది వ్యాఖ్యలు వ్రాశారు వాటన్నింటిలోకి మొట్టమొదటిది మూలమైనది భాస్కరరాయలవారు వ్రాసిన “సౌభాగ్య భాస్కరము” తరువాత వచ్చిన వ్యాఖ్యలన్నింటికీ ఇదే మాతృక అని చెప్పటంలో అతిశయోక్తి లేదు వీరు క్రీస్తుశకం 17-18 శతాబ్దాల మధ్య జీవించారు కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బీజపూరు నందు బీజపూరు నవాబుకు విశ్వామిత్ర గోత్రీకుడైన గంభీరరాయ దీక్షితులు మంత్రిగా ఉండేవాడు గంభీరరాయలు మహాపండితుడు సోమయాజి, బహు గ్రంథకర్త, రాజనీతిజ్ఞుడు మహాభారతాన్ని పార్శీభాషలోకి అనువదించి “భారతి” అని బిరుదు పొందాడు ఈయన భార్య కోనమాంబ రాచకార్యము మీద ఈయన హైదరాబాదు నగరానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఈ పుణ్యదంపతులకు భాస్కరరాయలు జన్మించాడు బాలభాస్కరుడు దినదిన ప్రవర్ధమానుడై నారాయణపేట దగ్గరగల లోకాపల్లి” అనే గ్రామంలో సాక్షాత్తూ సరస్వతీస్వరూపమైన నృశింహయాజి దగ్గర సమస్త విద్యలు అభ్యసించి, ఆ తరువాత సూరత్‌ నగరవాసి అయిన “ప్రకాశానందనాధ” అనే దీక్షానామంగల శివదత్తశుక్ల దగ్గర ఉపదేశం పొందాడు గురువు యొక్క అనుగ్రహంతో పరదేవతా సాక్షాత్కారం పొందిన భాస్కరాచార్యుడు దేశాటన చెయ్యటం ప్రారంభించాడు ఆ రోజుల్లో మహారాష్ట్ర దేశానికి సేనాధిపతి అయిన “చంద్రసేన జాదవు” భాస్కరాచార్యుని శిష్యుడైనాడు చంద్రసేనుడికి సంతానం లేదు అందుచేత అతడు భార్యతో సహా గురువుగారైన భాస్కరాచార్యుని దగ్గరకువెళ్ళి, సంతానాన్ని ప్రసాదించమని వేడుకున్నాడు కరుణామయుడైన భాస్కరాచార్యుడు చంద్రసేనుడికి పుత్రసంతానం కలుగుతుంది అని దీవించాడు కాలక్రమంలో చంద్రసేనుడి భార్య గర్భవతి అయింది ఆ రోజులలో నారాయణదేవుడు అనేవాడు భాస్కరునికి శిష్యుడుగా ఉండేవాడు అతడు పండితుడు, సద్గుణసంపన్నుడు అన్నిటికీ మించి గురువుగారి మీద అచంచలమైన భక్తిప్రపత్తులు కలవాడు నారాయణదేవుని యొక్క దీక్షకు మెచ్చి భాస్కరాచార్యుడు అతడికి వాగ్దేవీ మంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు గురుకటాక్షవీక్షణాల వల్ల మంత్రసిద్ధి జరిగి నారాయణదేవుడికి వాక్సిద్ధి లభించింది ఈ రకంగా వాక్సిద్ధిని పొందిన నారాయణదేవుడు కూడా దేశాటన చేస్తూ మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో చంద్రసేనుడున్న నగరానికి వచ్చాడు అతడి గొప్పతనాన్ని విన్నటువంటివాడై చంద్రసేనుడు అతని వద్దకు వెళ్ళి, తన భార్య గర్భవతి అని చెప్పి, తనకు ఏ సంతానం కలుగుతుంది ? అని అడిగాడు దానికి నారాయణదేవుడు స్రీ సంతానము కలుగుతుంది అని చెప్పాడు ఆ మాటలు వినగానే చంద్రసేనుడు “అయ్యో ! అదెలా జరుగుతుంది ? మా గురువుగారు భాస్కరాచార్యుల వారు పుత్ర సంతానం కలుగుతుందని చెప్పారు కదా !” అన్నాడు ఆ మాటలు వినగానే నారాయణదేవుడు ఎక్కడో పొరపాటు జరిగిపోయిందని గ్రహించి “ఓ మూర్చుడా ? భాస్కరాచార్యుల వారే నాకు కూడా గురువుగారు వారి దయవల్లనే నాకు వాక్సిద్ధి లభించింది అటువంటి నాతో వేరేరకంగా చెప్పించావు కాబట్టి నీకు ఆడామగా కాని శిశువు జన్మిస్తుంది ” అని శాపం పెట్టాడు చంద్రసేనుడు తను చేసిన పనికి విచారించసాగాడు కొంతకాలానికి చంద్రసేనుని భార్య ప్రసవించింది నారాయణదేవుడు చెప్పినట్లే నపుంసకుడు జన్మించినాడు ఈ పరిణామానికి చంద్రసేనుడు విపరీతంగా దుఃఖించసాగాడు కొంతకాలానికి భాస్కరరాయలవారు భలాకి” అనే నగరానికి వచ్చినట్లుగా తెలిసి, కుమారుణ్ణి వెంటపెట్టుకుని అక్కడకు వెళ్ళి గురువుగారి పాదాలనాశ్రయించి, నపుంసకుడైన తన కుమారుని పురుషుడుగా చెయ్యమని కోరాడు కరుణాంతరంగుడైన భాస్కరాచార్యుడు రామచంద్ర జాదవుడనే పేరు గల ఆ బాలుణ్ణి వెంటపెట్టుకుని కృష్ణాతీర మందలి “మలీమడుగు” అనే పుణ్యక్షేత్రానికి పోయి కృష్ణలో నిత్యనుష్థానము మొదలుపెట్టాడు మలీమడుగు నుంచి కృష్ణానది కొంచెం దూరంగా ఉన్నది ప్రతిరోజూ ఆచార్యుడు నదీ తీరానికి కాలినడకన ఏగి అనుష్టానం పూర్తి చేసుకుని వస్తుండేవాడు ఇలా చెయ్యటం వల్ల అతడి కాళ్ళు బొబ్బలెక్కి పుండ్లు పడిపోసాగాయి అది చూసిన శిష్యులు “గురుదేవా! మన నివాసం నదీతీరానికి మారుద్దాం !” అన్నారు ఆ మాటలు విన్న భాస్కరుడు “కృష్ణానదినే మన దగ్గరకు రప్పిద్దాం” అన్నాడు దానికోసం మరునాటి నుండి సూర్యోపాసన ప్రారంభించాడు సూర్యభగవానుడు ప్రత్యక్షమై భాస్కరాచార్యుని కోరిక తెలుసుకుని, “బ్రహ్మ యొక్క సృష్టిని ఎదిరించటం కూడని పని రామచంద్రుడికి పుంసత్వాన్ని నేను ప్రసాదిస్తాను ఆ పని మానుకో” అన్నాడు ఆ మాటలు విన్న భాస్కరాచార్యుడు కుపితుడై, “రామచంద్రుణ్ణి పురుషునిగా చెయ్యగల సామర్థ్యం నాకున్నది నేనడిగినట్లుగా నువ్వు కృష్ణానదిని మళ్ళించు లేకపోతే సూర్యోపాసన ప్రయోజనం లేనిది అని ప్రచారం చేస్తాను” అన్నాడు ఆ మాటలు విన్న సూర్యభగవానుడు భాస్కరుని కోరిక మన్నించి, నదీ ప్రవాహాన్ని మలీమడుగుకు మళ్ళించా

Next»
ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174 As .MP4 3GP FLV-

Result Description...

Take some time to read the thoughts below specifying the results...

We are pleasure to present you all the related videos we have carefully filtered for your search query Videos a total downloadable match of 1,000,000 (One Million). Inorder to help you and improve experience we have included a pagination of 20 items dispalyed per page. Take a Free online stream and download of ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174 a video claimed by uploader Bhakthi TV with views of 17652, ranges in complete length of 24:6 and at 256 Kbps bitrate, you can withal download Top notch Video Document configurations of this video. This video was transferred on 2017-03-03 12:45:57 that is for all intents and purposes from now.. We are thankful you have used Realwaparz for helping you to achieve what your looking for.

Enjoy Free Download Videos mp4 mp3. To download the file click the button(Download Button). You can Download Each Video by 3GP, MP4 and Mp3 Formats. Each page has direct download buttons of chosen format.

Video Courtesy to Uploaders And Owners

Incoming Search Tags

You can also see other possible keywords for downloading similar video...

Download video ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174 mp4 3gp Download bhashyam. mp3 3gp mp4 Download bhashyam mp3 mp4 3gp, ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174.mp4 Download Videos, Free Download Videos, Videos MP3 Download, Videos MP4 Video Download, Videos All Video Download, Videos 3GP Download, Fast Downloads, HD Downloads, Download HD Mp4, 3GP, Movies, IOS Videos Download, Mobile Videos, Iphone Videos Download, Android Videos Download, Latest New Songs and Video, Online Full Video Downloads, Search And Download

Download ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174.mp3 Where to Get ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174 - ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174.mp4 video, Download bhashyam - ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174.avi Crystals torrent, mp3song, wapdam, Mp3skull, Naijaloaded, mp3juice, mp3skull, iroking, telechager, stafaband, itunes, yesasia, Notjustok, wapmusic, mp3 lio, 9jabaze, jaguda, zipppshare, Tooxclusive bhashyam 4shared, soundcloud, lagu terbaru , bhashyam Subro Mp 3 Streaming Live Online Music mp3 Subro. mp3skull, mp3juices, ringtone, bhashyam soundcloud, youtube, mp3clan, free mp3 now, mp3 with,.remix, mp3rocket, 320kbps, mp3truck, kiwi6, waptrick, Extratorrent.cc, bhashyam Torrent, hindi, lagu, songs, music, radio, lyrics Free Downloads .wav Free from Proudlyclass Mp3 Download, movies Free Audio Download, Free ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174.mp3 Song Download, ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174 ft ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174 - movies.mp3 bhashyam Full track Download, bhashyam ft bhashyam .mp3 Single Free Download, bhashyam - ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174.mp3.mp3 Vevobase wapbase wapbaze Music ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174 Download, bhashyam - ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174.mp3.mp3 Track, SoundCloud Download ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174.mp3 Listen Online, ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174.mp3 Song In 320Kbps & 128Kbps, bhashyam 190Kbps format, Tindeck bhashyam - ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174 .mp3 Play Online, wap10.net bhashyam - ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174.mp3, movies.mp3 Music Listen Online, Download full album of bhashyam.mp3, mp3skull ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174.mp3 Original CD rip,itunes rip,amazon rip Free Downloads, Download CD ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174 In.mp3 Song, Radio Rip Of bhashyam - vevo movies, stafaband movies, online, mp3juice movies, mp3xd movies, gratis movies, Mp3clan movies, naijaextra movies, waploaded movies, naijaloaded movies, naij movies, baseshare bhashyam, melodyspot bhashyam, tooxclusive bhashyam , facebook bhashyam , vevomack bhashyam , yahoo bhashyam , mp3 download ధర్మం చేస్తే చనిపోయే ముందు కలిగే ఫలితం || Sri Lalitha Sahasranama Bhashyam || Episode 174, mp4 download bhashyam , index of mp3 s bhashyam , Subro youtube bhashyam , metrolyrics bhashyam , mp3oli bhashyam , mix, azlyrics bhashyam , hulkshare bhashyam , mp3fon bhashyam , Stafa Band bhashyam , lagu terbaru bhashyam , Gudang Lagu bhashyam , ringtone bhashyam , mp3skull bhashyam , mp3olimp bhashyam , soundcloud bhashyam , remix bhashyam , Subro Bondolan 320 kbps bhashyam , kiwi6 bhashyam , youtube- mp3 org bhashyam , Spotify bhashyam , vimeo bhashyam , mp3skull bhashyam , 4shared bhashyam , vibe3 bhashyam , itunes bhashyam , mp3vip bhashyam , songs bhashyam , music bhashyam , waptrick bhashyam, Torrent bhashyam, filestube bhashyam, hindi bhashyam

Share This With...


facebook twitter google+ | WhatsApp |Google Google.co.za
Youtube . Hatena . Webry . bd . Tripod . Addto . So-net . Gamer . Google+ . Facebook -- Hson-- ucz-- gd-- one-- goggle-- zestr-- jobstu--
multiple--ucz . hawaii . nla . dot . bts . ed . dhs . weather -- nap-- msu
Jedixraja Project © 2019.